Tag Archives: güneş enerjisi

Güneş Enerjisi Santrali (GES) Teşviki Nedir ve Nasıl Alınır?

Ülkemiz konumu itibari ile dünyada en iyi güneş alan ülkelerden birisi olarak güneş enerjisinden çok daha fazla yararlanma imkanına sahiptir. Bu konuda son yıllarda ivme kazanan çalışma ve uygulamalar sonucunda gerek yerli gerek yabancı pek çok enerji sektöründe GES, diğer bir adı ile “Güneş Enerji Santrali” konusunda gelişmeler kaydedildi. Peki, GES teşviki nedir? GES nasıl alınır? İşte burada bu sorularınıza cevap vereceğiz.

Güneş Enerjisi Santrali Nedir?

Güneşten gelen sonsuz ve yenilenebilir enerjiyi fotovoltaik modüller ve diğer modüller ile birlikte kurulumuyla elektrik enerjisine çeviren sistemlere güneş enerjisi santrali denilmektedir.

Güneş Enerjisi Kurmak için Neler Gereklidir?

Eğer bir güneş enerji santrali kurmak istiyorsanız, santralin kullanımında pek çok malzeme kullanıldığının ve santralinize harcayacağınız paranın da kullanacağınız malzemelere göre değişiklik gösterdiğini bilmenizde fayda vardır. Santral kurulum maliyetleri, santralin kurulacağı zeminin özelliklerine, arazinin eğiminin değişkenliğine, tasarım, kurulum için kullanılan ekipmanlara göre değişiklik göstermektedir.

GES Teşvikleri Nelerdir?

Ülkemizde güneş enerjisi santrali konusunda yatırım yapmak isteyen girişimcileri desteklemek amacı ile yatırım teşvik belgesi lisanslar izni alındıktan sonra bu girişimcilere;

 • KDV muafiyeti,
 • Devlet güneş enerjisinden elde edilen enerjiyi satın alma garantisi
 • Gümrük vergisi muafiyeti vermekteydi.

Önemli bir nokta olarak yeni bir düzenleme ile güneş panellerini yurtdışından getirten, ithal güneş paneli kullanan kişilere teşvik belgesi sağlanmayacağı yönetmeliğe getirilmiştir.

GES Yatırımı İçin Neler Gerekli?

Ges yatırımı yapmayı düşünüyorsanız, aşağıdaki şartları taşıyor olmanız gerekir:

 • Bir Ges projesi alacak mevcut bir birikiminizin olması
 • Santralin kurulum aşamasında santral yatırım bedelinin yüzde 15 ile 20’sini karşılayabilecek öz sermaye ya da teminat verebilecek bir gücünüzün olması ges yatırımı için aranan şartlardandır.

Yatırım Teşviklerinden Nasıl Yararlanabilirsiniz?

Yatırım teşviklerinden yararlanabilmeniz için teşvik kararlı ile Bakanlıkça düzenlenen ve onaylanan yatırım teşvik belgesine sahip olmanız gerekmektedir.

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir?

Yönetmeliğe göre yatırım teşvik belgesi alabilecek kişiler arasında:

 • Adi ortaklıklar
 • Kooperatifler
 • İş ortaklıkları
 • Gerçek kişiler
 • Sermaye şirketleri
 • Dernekler ve vakıflar
 • Kamu kurum ve kuruluşları
 • Yurtdışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri
 • Kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları yer almaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi İçin Nereye Müracaat Edilir?

Teşvik belgesi almak için tercihe bağlı olarak, sabit yatırım tutarı eğer 10.000.000 TL’yi aşmıyorsa ve tebliğle belirlenen yatırım konuları için yatırımın yapılacağı yerdeki Kalkınma Ajansları veya Sanayi Odalarına müracaat edilmesi gereklidir.

Yatırımı Tamamlama Vizesinde İstenen Belgelerden Yeni Düzenleme İle Birlikte Hangileri Çıkarıldı?

Yönetmelikte gerçekleştirilen yeni düzenlemeler ile birlikte aşağıdaki belgeler artık yatırımı tamamlama vizesini elde etmek için Bakanlık tarafından istenmemektedir:

 1. Belge kapsamında bina ruhsatı ve/veya yapı kullanma izni (Bina-inşaat harcaması yapılmış olması halinde)
 2. Tasdikli kapasite raporu,
 3. Belge kapsamında kredi kullanılmış ise ilgili bankalardan alınacak yazı asılları artık bakanlıkça istenmeyecektir.

Mevcut Tesis İçin Teşviklerden Yararlanılabilir Mi?

Açık bir şekilde belirtilmektedir ki, eğer daha önce yapılmış bir mevcut yatırım söz konusu ise yatırım teşviklerinden yararlanılamaz. Ancak, ilave bir yatırım mevcut güneş enerjisi santrali üzerine yapılacaksa ve bu yatırım, yatırım teşvik belgesi almışsa yatırım teşviklerinden yararlanmak mümkün olacaktır.

Güneş enerjisi santralleriyle ilgili daha fazla bilgi için www.gunesenerjisipanelleri.net/ges-tesvikleri/ web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.